Project Description

Casa Puig de les Bateries 


Habitatge unifamiliar a St. Feliu de Guíxols

Superfície: 273m2

Projecte: 2007

Construcció d’habitatge unifamiliar en terreny amb garatges i piscina existents, en el que la proposta s’ha adaptat a la topografia acusada i a les vistes davant de mar.

GALERIA