Puigmartre


Reforma de Masia  a Vic

Superfície: 350 m2

Projecte: 2017

El projecte de rehabilitació ha buscat la forma d’integrar una edificació annexa sense us i totalment tancada a l’habitatge principal.

S’han realitzat les obertures com a grans escletlles en els murs, més pròpies d’edificacions auxiliars o pallers, per tal de diferenciar clarament la intervenció respecte el mas original.

S’han utilitzat materials continus i elements de ferro lleugers per diferenciar clarament l’estructura original de la intervenció.

EVOLUCIÓ

Estat inicial

Estat final

GALERIA