Can Trill


Reforma de Masia  a Llofriu

Superfície: 1.100 m2

Projecte: 2009

Masia Catalogada com a Bé Cultural.

Donat el seu alt grau de protecció ha estat necessari un estudi exhaustiu de tota la obra, textures, acabats, materials existents per la seva acurada reposició i reforma respectant al màxim les preexistències originals.

EVOLUCIÓ

Estat inicial

Estat final

GALERIA