Can Salgueda


Reforma de Masia al Gironès

Superfície: 400 m2

Data: 2022

El projecte de rehabilitació d’aquesta masia consisteix en mantenir els murs originals creant una segona pell interior que garanteixi l’habitabilitat i sostenibilitat de l’actuació, obrint-se a l’exterior aprofitant les zones amb millors vistes i on el mas ja presenta un major deteriorament.

Es busca la senzillesa a través de la utilització de materials simples, continus i naturals . Utilització del formigó lliscat i morters de calç naturals en murs i fusteries amb material reciclat.

GALERIA