Can Masic


Reforma de Masia al Gironès

Superfície: 700 m2

Data: 2020

El projecte de rehabilitació d’aquesta masia ha consistit en la obertura d’espais per donar llum i amplitud.

La creació de un gran lluernari central per donar vida a l’interior de l’habitatge i alhora amb la funcionalitat de ventilació natural per l’estiu, buscant la màxima eficiència energètica.

S’han recuperat sostres amb voltes de canya que havien desaparegut formant-los amb les mateixes tècniques constructives que les originals.

S’ha buscat la senzilles a travès de la utilització de materials simples, continus i naturals . Utilització del formigó lliscat pels paviments i morters de calç naturals en murs.

GALERIA