Mas dels arbres


Reforma de masia a l’Alt Empordà

Superfície: 600 m²

Data: 2019 – projecte

Rehabilitació integral de masia al Cap de Creus, per a un ús de turisme rural.

S’ha procurat la utilització de materials naturals i ecològics, integrats amb les preexistències del mas.

Els forts desnivells interiors obliguen a aprofitar les escales com a llocs d’estada o part del mobiliari.

A l’exterior es realitzen noves obertures destacant una obertura vertical a la torre central i s’adequa l’entorn, procurant el mínim impacte al tractar-se d’un parc natural.

L’edifici serà autosuficient alimentant-se amb plaques fotovoltaiques, reduint la petjada de carboni.

EVOLUCIÓ

Estat inicial

Estat final

GALERIA