Pedret


Reforma d’habitatge al barri de Pedret(Girona)

Superfície: 255 m2

Projecte: 2004

Reforma d’antiga residencia eclesiàstica en casc històric, en el que ha estat necessària la recuperació acurada dels elements originals.

Donada la situació de l’edifici en una zona transitada i amb la catalogació de la façana a mantenir, s’ha obert l’habitatge al pati interior.

EVOLUCIÓ

Estat inicial

Estat final

GALERIA