Triplex Pallol


Reforma d’habitatge en casc històric de Girona

Superfície: 150 m2

Projecte: 2017

El projecte de rehabilitació d’aquest habitatge que s’ha realitzat amb col·laboració amb l’interiorista LARA PUJOL, i ha buscat la creació d’un habitatge vertical en 3 nivells i altell donat el reduït espai del solar.

L’escala, com a element vertebrador i escultòric del projecte, funciona alhora com a pou d’il·luminació i ventilació de tot l’habitatge.

Colors clars per donar amplitud i materials continus amb contraposició amb algunes traces dels murs originals que s’han deixat vistes.

GALERIA