Castell de Falgons


Reforma interior

Superfície: 800 m2

Projecte: 2022 – En construcció

Reforma interior del Castell de Falgons, una edificació singular i que gaudeix d’un elevat nivell de protecció per a adaptar-la a habitatge particular i realització d’esdeveniments.

Es procura donar valor als elements originals del castell, amb la realització d’un estudi de les preexistències i donant la màxima importància la integració dels nous materials.

EVOLUCIÓ

Estat inicial

Estat final

GALERIA