Conjunt de masies a les Gavarres


Reforma integral

Superfície: 1300 m2

Projecte: 2022 – En construcció

Reforma integral de conjunt de dos masies i paller per a habitatges unifamiliars.

D’estat inicial casi ruïnós, es planteja la reconstrucció dels murs i les cobertes utilitzant tècniques tradicionals, amb la reutilització de la pedra de la zona, morter de calç i cobertes de fusta i teula àrab, però adaptant la distribució al nou ús.

Degut al mal estat de moltes zones, es planteja la creació de grans obertures de vidre i ferro respectant els murs originals, i dotant d’una gran entrada de llum l’interior.

Degut a la ubicació remota, es planteja que sigui autosuficient amb aigua de pou i plaques solars per a l’electricitat.

EVOLUCIÓ

Estat inicial

Estat final

GALERIA